Koordinātes: N 57°32’35,3″ E 26°42’57,6″

Atrašanās vieta: Dzenīšu vītols atrodas Alūksnes rajonā, Apes pag. Vaidavas labā krasta palieņu pļavā, 150 m D no Dzenīšiem.

Apkārtmērs: 0,5 m augstumā 8,70 m, augstāk stumbrs kļūst vēl resnāks.
Augstums: 23,6 m
Vainaga projekcija: 585 m2
Zaru garums: līdz 18,0 m

Booking.com

Apraksts: Latvijā lielākais baltais vītols (Salix alba). 3 m augstumā sadalās 28 žuburos. Daļa no tiem tiecas augšup, bet citi plešas plašumā, veidojot lodveida vainagu.