Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Ko apskatīt Alūksnē?

Ir daudz pierādījumu par Alksnes vai Malienas Šveices bagāto pagātni. Un par tiem var uzzināt ne tikai muzejos, bet arī praktiski ik uz soļa, ejot …